OWR Kobylnica strona główna | mapa strony | powiadom znajomego
Pomniejsz Powiększ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr 200 poz. 1651) pragniemy poinformować, że Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem:


www.epuap.gov.pl


W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy:

 1. Dokumenty można przekazywać poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: osrodek@owr-kobylnica.pl
  Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w punkcie 1.
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, znajdującego się na ul. Poznańskiej 91 na następujących nośnikach danych:
  - dyskietka 1,44
  - pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  - płyta CD-RW, DVD-RW
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy:

- dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
- akceptowalne formaty załączników to:
       * txt, rtf, pdf, doc, odt
       * xls, ods, csv
       * jpg, gif, tif, png, svg
       * zip, rar
- wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB
- dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone


Dane teleadresowe

Ośrodek Wspomagania Rodziny
ul. Poznańska 91
62-006 Kobylnica

Regon 000232791 NIP 777-17-90-937
Telefon: 0/61/8150108
Telefon: 0/61/8150040
Telefon: 0/61/8150042

E-mail: owrkobylnica@powiat.poznan.pl
www.owrkobylnica.powiat.poznan.pl

Rachunek bankowy OWR Kobylnica
42 10301247 00000000 79219002
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
Oddział w Poznaniu, Poznań, Plac Wolności 4 Drukuj | Historia zmian


oprogramowanie biuletynu informacji publicznej - bip.e1.pl CSS2 Valid XHTML Valid